Vad menas?

Vad menas med atomnummer?

Atomnummer, ofta representerat med bokstaven Z, är ett tal som anger antalet protoner i atomkärnan hos en specifik atom. Det är detta antal protoner som definierar vilket grundämne atomen tillhör i det periodiska systemet.

Varje grundämne i det periodiska systemet har ett unikt atomnummer. Till exempel:

Atomnumret avgör också atomens elektronkonfiguration i en neutral atom, eftersom antalet elektroner är lika med antalet protoner. Atomnumrets värde används för att organisera grundämnena i det periodiska systemet, där ämnena är ordnade i ordning efter ökande atomnummer.

Texten uppdaterades 2023-08-24

Skriv en kommentar