Vad menas?

Vad menas med avdragsgill?

"Avdragsgill" är ett ekonomiskt begrepp som oftast används inom skattekontext. När en kostnad eller utgift är avdragsgill innebär det att den kan dras av från inkomst eller vinst innan skatt beräknas. Avdraget minskar alltså den skattepliktiga inkomsten, vilket i sin tur kan minska den skatt som ska betalas.

Vilka utgifter som är avdragsgilla kan variera beroende på landets skattelagstiftning. Generellt sett är kostnader som uppstår i samband med att tjäna inkomst, driva ett företag eller förvalta investeringar ofta avdragsgilla. Exempel på avdragsgilla kostnader kan vara ränta på företagslån, affärsresor, kontorsmaterial eller andra nödvändiga affärsutgifter.

Det är viktigt för individer och företag att hålla reda på sina avdragsgilla kostnader och vara medvetna om vilka regler som gäller i deras jurisdiktion för att korrekt rapportera och dra nytta av tillgängliga skatteavdrag.

Texten uppdaterades 2023-08-24

Skriv en kommentar