Vad menas?

Vad menas med babylonisk matematik?

Babylonisk matematik refererar till den matematiska praktiken och traditionen i det gamla Babylonien, vilket är dagens Irak, särskilt under perioden ca. 1900–1600 f.Kr. Här är några nyckelfunktioner och bidrag från babylonisk matematik:

Babylonisk matematik var skriven på lertavlor med kilskrift, och många av dessa tavlor har överlevt till idag, vilket ger oss en inblick i deras matematiska förståelse och metoder.

Texten uppdaterades 2023-08-23

Skriv en kommentar