Vad menas?

Vad menas med c/o?

"c/o" står för den engelska frasen "care of" och används ofta i adresser för att indikera att en person eller enhet finns inom eller under beskydd av en annan person eller enhet. Det används när en person inte har en permanent adress och vill att posten levereras till en annan persons adress, eller när man vill rikta en försändelse till en specifik person inom en större organisation eller byggnad.

Exempel på användning:

Anna Andersson
c/o Erik Eriksson
Storgatan 123
123 45 Storstad

I detta exempel bor kanske Anna Andersson tillfälligt hos Erik Eriksson, eller så har hon ingen fast adress, och vill att posten levereras till Eriks adress istället.

Texten uppdaterades 2023-08-24

Skriv en kommentar