Vad menas?

Vad menas med ego?

Begreppet "ego" är någonting som används inom olika discipliner, särskilt inom psykologi och filosofi, med lite olika nyanser beroende på sammanhanget:

Det är viktigt att notera att betydelsen av "ego" kan variera beroende på kontexten, men generellt hänvisar det till någon aspekt av självet eller självuppfattningen.

Texten uppdaterades 2023-08-24

Skriv en kommentar