Vad menas?

Vad menas med arbetsgivare?

En arbetsgivare är en person, ett företag, en affärsverksamhet eller en organisation som anställer en annan person för att arbeta för dem. Ett företag kan också kallas arbetsgivare om det anlitar arbetstagare från ett bemanningsföretag.

Texten uppdaterades 2022-10-13

Skriv en kommentar