Vad menas?

Vad menas med basala hygienrutiner?

Basala hygienrutiner är de enkla, vardagliga åtgärder som vi kan vidta för att hålla oss friska och förhindra spridning av infektioner. De omfattar saker som att tvätta händerna regelbundet, borsta tänderna och hålla vår omgivning ren.

Texten uppdaterades 2022-10-12

Skriv en kommentar