Vad menas?

Vad menas med begreppet objektivitet?

Objektivitet är ett begrepp som innebär att man kan betrakta något på ett opartiskt sätt. Det innebär att man kan ta bort sina egna personliga fördomar när man tittar på något och bedöma det objektivt.

Texten uppdaterades 2022-10-13

Skriv en kommentar