Vad menas?

Vad menas med biologisk mångfald?

Biologisk mångfald är mångfalden av liv på jorden. Den omfattar de olika växter, djur och mikroorganismer som lever på vår planet, liksom de olika ekosystem som de lever i. Den biologiska mångfalden är viktig för människans och alla andra arters överlevnad eftersom den förser oss med mat, vatten och andra resurser som vi behöver för att leva. Förlusten av biologisk mångfald kan ha en förödande inverkan på miljön och ekonomin, liksom på vår egen hälsa och vårt eget välbefinnande.

Det finns många sätt på vilka människan kan orsaka förlusten av biologisk mångfald. Ett av de viktigaste är förstörelse av livsmiljöer, vilket innebär att vi förstör eller skadar de naturliga livsmiljöer som växter och djur behöver för att överleva. Detta kan ske genom aktiviteter som avskogning, jordbruksexpansion och urbanisering. Klimatförändringar är också ett stort hot mot den biologiska mångfalden eftersom de kan orsaka förändringar i miljön som gör det svårt för växter och djur att anpassa sig.

Texten uppdaterades 2022-10-12

Skriv en kommentar