Vad menas?

Vad menas med brännvidd?

Brännvidd är en av de mest grundläggande begreppen inom fotografering och optik. Den påverkar allt från hur mycket av en scen som kan fångas i en bild till hur mycket förstoring bilden kommer att ha. Men vad exakt är brännvidd, och hur fungerar det?

Definition

Brännvidden på ett objektiv beskriver avståndet mellan objektivets optiska centrum och bildplanet (där bilden formas, t.ex. på en kamera sensor) när objektivet är inställt på oändligt fokus. Den mäts oftast i millimeter (mm).

Hur påverkar brännvidden bilden?

Bildvinkel

Brännvidden påverkar bildvinkeln av ett objektiv. Korta brännvidder (som 24mm eller 35mm) kallas ofta för vidvinkelobjektiv och ger en bred vy av scenen. Längre brännvidder (som 200mm eller 300mm) ger en snävare vy och kallas teleobjektiv.

Förstoring

Brännvidden påverkar också hur förstorad en bild verkar. Ett objektiv med en längre brännvidd kommer att förstora objekt mer än ett objektiv med en kortare brännvidd.

Perspektiv

Brännvidden påverkar perspektivet av en bild. Vidvinkelobjektiv kan ge en känsla av djup och avstånd mellan objekt, medan teleobjektiv tenderar att komprimera perspektivet, vilket gör att objekt ser ut att vara närmare varandra än de faktiskt är.

Fast versus zoom objektiv

Det finns två huvudtyper av objektiv när det kommer till brännvidd: fasta objektiv och zoomobjektiv. Ett fast objektiv har en fast brännvidd, som till exempel 50mm. Ett zoomobjektiv, å andra sidan, har en rad brännvidder, som till exempel 24-70mm, vilket innebär att du kan ändra bildvinkeln utan att byta objektiv.

Slutsats

Brännvidd är en kritisk komponent i fotografering och påverkar hur en scen representeras i en bild. Genom att förstå hur brännvidd fungerar, kan fotografer och filmare göra mer informerade val när det gäller att välja rätt objektiv för en given uppgift.

Texten uppdaterades 2023-09-07

Skriv en kommentar