Vad menas?

Vad menas med dagordningsmakt?

Begreppet "dagordningsmakt" brukar förklaras som "makt att sätta dagordningen", och avser en viss aktörs eller grupp av aktörers förmåga att sätta den offentliga dagordningen, eller bestämma vilka frågor som kommer att diskuteras och beaktas av allmänheten. Det är en viktig form av makt eftersom den kan bidra till att bestämma inriktningen på det offentliga beslutsfattandet och den sociala diskursen.

Texten uppdaterades 2022-12-01

Skriv en kommentar