Vad menas?

Vad menas med demokrati?

Demokrati är en regeringsform där alla medborgare har lika stort inflytande över de beslut som påverkar deras liv. Demokrati möjliggör fria och rättvisa val, yttrandefrihet och mötesfrihet.

Texten uppdaterades 2022-10-13

Skriv en kommentar