Vad menas?

Vad menas med ekonomisk tillväxt?

Ekonomisk tillväxt är ökningen av produktionen av varor och tjänster i en ekonomi. Den mäts som den procentuella förändringen av den reala bruttonationalprodukten (BNP) från ett år till ett annat. Ekonomisk tillväxt kan orsakas av en ökning av arbetsproduktiviteten, kapitalinvesteringar eller befolkningstillväxt.

Texten uppdaterades 2022-10-13

Skriv en kommentar