Vad menas?

Vad menas med en kemisk reaktion?

Kemiska reaktioner är den process genom vilken atomer eller molekyler omorganiserar sig själva för att bilda nya ämnen. I en kemisk reaktion förloras (eller "förbrukas") vissa atomer och skapas (eller "produceras") vissa atomer. Detta sker genom utbyte av elektroner mellan olika atomer.

Texten uppdaterades 2022-10-13

Skriv en kommentar