Vad menas?

Vad menas med ergonomi?

Ergonomi är vetenskapen om att anpassa arbetsmiljön till människans fysiologiska och psykologiska behov. Målet med ergonomi är att skapa arbetsförhållanden och utforma produkter på ett sätt som minimerar risken för skador eller hälsoproblem samt ökar effektivitet och komfort.

Ergonomi kan omfatta många aspekter, bland annat:

Tillämpning av ergonomiska principer hjälper till att minska risken för arbetsrelaterade skador, som muskuloskeletala besvär, samt förbättrar produktiviteten och arbetskvaliteten. Det är en tvärvetenskaplig vetenskap som kombinerar kunskap från områden som anatomi, fysiologi, psykologi och design för att skapa en mer människocentrerad arbetsmiljö.

Texten uppdaterades 2023-08-24

Skriv en kommentar