Vad menas?

Vad menas med etik?

Etiken är den gren av filosofin som handlar om de värderingar och principer som vägleder människans beteende. Den handlar om rätt och fel sätt att leva och om bra och dåliga saker som människor gör. Etik handlar också om hur vi bör behandla andra människor och vilket slags samhälle vi bör leva i.

Vissa etiska frågor är mycket kontroversiella, t.ex. abort, eutanasi, djurs rättigheter och genteknik. Andra etiska frågor är mer vardagliga, till exempel hur vi ska behandla våra föräldrar, om vi ska fuska med skatten eller vad som är rätt att göra om vi hittar en plånbok full av pengar.

Det finns olika sätt att närma sig etiska problem. Vissa människor tror att det finns ett korrekt svar på varje etisk fråga och att det kan hittas genom att använda förnuft, logik och vetenskap. Andra anser att etiska frågor bäst besvaras genom att man tittar på ett samhälles traditioner, religiösa läror eller kulturella föreställningar.

Det finns inte ett enda korrekt svar på etiska frågor, men om vi förstår olika etiska synsätt kan det hjälpa oss att fatta bättre beslut i våra egna liv.

Texten uppdaterades 2022-10-13

Skriv en kommentar