Vad menas?

Vad menas med ett fordons totalvikt?

Ett fordons totalvikt är fordonets bruttovikt, dvs. fordonets vikt plus nyttolastens vikt. Bruttovikten omfattar inte bara fordonets vikt utan även vikten av eventuell last eller passagerare som fordonet transporterar.

Texten uppdaterades 2022-10-12

Skriv en kommentar