Vad menas?

Vad menas med folkhälsa?

Folkhälsa är den gren av medicinen som handlar om förebyggande, behandling och kontroll av sjukdomar och andra fysiska och psykiska funktionsnedsättningar hos människor. Den handlar om hot mot hälsan på grund av bestämningsfaktorer i befolkningen, t.ex. inkomst, utbildning, ras/etnicitet och social klass. Målet med folkhälsoinsatser är att förbättra både livskvaliteten och livslängden för alla människor.

Texten uppdaterades 2022-10-12

Skriv en kommentar