Vad menas?

Vad menas med häftad bok?

En häftad bok är en typ av bok som hålls ihop med häftklamrar. Denna typ av bindning är billigare och mindre tidskrävande än andra typer av bindningar, t.ex. limbindning. Häftade böcker används ofta för barnböcker, serietidningar och andra typer av publikationer som inte behöver bindas ihop ordentligt.

Texten uppdaterades 2022-10-12

Skriv en kommentar