Vad menas?

Vad menas med hållbar utveckling?

Hållbar utveckling är en utvecklingsprocess där man strävar efter att möta dagens behov utan att äventyra möjligheterna för kommande generationer att tillgodose sina behov. Det handlar om att skapa en balans mellan ekonomisk tillväxt, social rättvisa och miljöskydd.

De tre dimensionerna av hållbar utveckling

Varför är hållbar utveckling viktig?

Med ökande globala utmaningar som klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, sociala klyftor och ekonomiska utmaningar, är det mer angeläget än någonsin att anta en hållbar utvecklingsmodell. Genom att göra det kan vi försäkra oss om att vi inte tär på jordens begränsade resurser eller skapar irreversibla skador på vår planet och dess invånare.

Agenda 2030 och de globala målen

Ett viktigt steg mot global hållbar utveckling är Agenda 2030, antagen av FN:s medlemsstater 2015. Denna agenda innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling (SDG:s) som strävar efter att utrota fattigdom, bekämpa ojämlikhet och stoppa klimatförändringar innan 2030.

Sammanfattning

Hållbar utveckling är en integrerad approach som syftar till att skapa en bättre och mer rättvis framtid för alla, samtidigt som vi värnar om vår planet. Genom globalt samarbete och lokala insatser kan vi sträva efter en värld där varje individ har tillgång till basbehov, rättvisa och en sund miljö.

Texten uppdaterades 2023-09-08

Skriv en kommentar