Vad menas?

Vad menas med helhetssyn på människan?

Helhetssyn på människan är ett begrepp som ofta nämns inom sjukvård, psykologi, socialt arbete och pedagogik. Men vad innebär det egentligen? Denna artikel kommer att belysa innebörden av en helhetssyn och varför det är viktigt att beakta denna syn i olika professionella sammanhang.

Definition av helhetssyn

Helhetssyn på människan innebär att man ser individen som en helhet och tar hänsyn till alla aspekter av personens liv – fysiska, psykiska, sociala och andliga. Det innebär att man inte endast fokuserar på en isolerad del av individen, som till exempel en sjukdom eller ett beteendeproblem, utan på personen som en helhet inom sitt sammanhang.

Varför är helhetssyn viktig?

Det finns flera anledningar till varför en helhetssyn på människan är viktig:

Tillämpning inom olika områden

Sjukvård

Inom sjukvården innebär en helhetssyn att man inte endast fokuserar på sjukdomen, utan även på patientens livssituation, psykologiska välbefinnande, sociala nätverk och andra relevanta aspekter.

Psykiatri

Inom psykiatrin innebär det att man ser till hela personens situation, inte bara de psykiatriska symptomen. Det kan inkludera att beakta faktorer som sociala relationer, arbetsliv och tidigare livshändelser.

Socialt arbete

För socialarbetare innebär en helhetssyn att de ser till individen inom sitt sociala, kulturella och ekonomiska sammanhang. Det kan hjälpa dem att förstå de underliggande orsakerna till en individs problem och hitta lösningar som är skräddarsydda för just den personen.

Sammanfattning

Helhetssyn på människan är ett viktigt begrepp som innebär att se individen som en helhet inom sitt sammanhang. Genom att beakta alla aspekter av en individs liv kan professionella ge bättre vård och stöd, vilket i sin tur kan leda till bättre utfall för individen.

Texten uppdaterades 2023-09-08

Skriv en kommentar