Vad menas?

Vad menas med helhetssyn på människan?

En helhetssyn, eller holistisk syn, på människan innebär att vi tar hänsyn till alla aspekter av människan när vi överväger hennes hälsa - fysisk, känslomässig, social, miljömässig och andlig. Om någon till exempel upplever fysisk smärta skulle vi alltså inte bara titta på de fysiska orsakerna till smärtan utan också på eventuella känslomässiga eller sociala faktorer som kan bidra till den. Vi skulle också ta hänsyn till personens andliga övertygelser och om dessa övertygelser hjälper eller skadar personen.

Texten uppdaterades 2022-10-13

Skriv en kommentar