Vad menas?

Vad menas med humanistisk människosyn?

En humanistisk människosyn är en syn där människan ses som universums centrum och allt annat existerar för att tjäna henne. I denna syn brukar man hävda att människan är en rationell och etisk varelse som har förmågan att göra val och styra sitt eget öde.

Texten uppdaterades 2022-10-12

Skriv en kommentar