Vad menas?

Vad menas med induktion?

Definitionen av induktion är ett logiskt argument där en slutsats dras från två premisser, där den första är att något är sant för alla medlemmar av en viss grupp eller klass och den andra att minst en medlem av gruppen eller klassen har egenskapen i fråga. Med andra ord sker induktion när vi resonerar från specifika fall till en allmän princip.

Texten uppdaterades 2022-10-13

Skriv en kommentar