Vad menas?

Vad menas med juridisk person?

En juridisk person är en rättslig konstruktion som gör att organisationer, såsom företag, föreningar eller stiftelser, kan ha rättigheter och skyldigheter precis som fysiska personer. Med andra ord kan en juridisk person äga egendom, ingå avtal, stämmas och bli stämd i domstol.

Uppkomst och typer

Begreppet "juridisk person" har utvecklats för att möjliggöra för organisationer att delta i rättsliga förhållanden på ett strukturerat och förutsägbart sätt. Det finns flera typer av juridiska personer:

Skillnad från fysisk person

Medan en fysisk person hänvisar till en enskild individ med juridiska rättigheter och skyldigheter, är en juridisk person en separat enhet från dess ägare eller medlemmar. Det innebär att till exempel ett företags skulder är företagets ansvar, inte ägarens personliga ansvar (förutsatt att inga olagliga handlingar har begåtts).

Fördelar med juridisk person

Det finns flera fördelar med att ha status som juridisk person:

Sammanfattning

En juridisk person är en enhet som erkänns av lagen som har rättigheter och skyldigheter. Detta gör det möjligt för organisationer att ingå avtal, äga egendom och agera på samma sätt som en individ i juridisk mening. Medan konceptet kan variera något mellan jurisdiktioner, fungerar det övergripande som ett verktyg för att förenkla och strukturera rättsliga förhållanden mellan individer och organisationer.

Texten uppdaterades 2023-09-08

Skriv en kommentar