Vad menas?

Vad menas med källkritik?

Källkritik är en undersökning av ursprunget till material som används i en text för att stödja ett argument eller en hypotes. Det innebär att man fastställer textens författare, datum för skrivandet och den avsedda målgruppen. Dessutom undersöker källkritik också tillförlitligheten och bias hos varje källa som används.

Texten uppdaterades 2022-10-12

Skriv en kommentar