Vad menas?

Vad menas med kultur?

Kultur är de övertygelser, värderingar och sedvänjor som en grupp människor delar. Det kan också omfatta språk, konst, musik och mat som är förknippade med den gruppen.

Texten uppdaterades 2022-10-12

Skriv en kommentar