Vad menas?

Vad menas med livsvillkor?

Livsvillkoren avser den livskvalitet som en person har, särskilt när det gäller boende, miljö och ekonomisk ställning. De kan mätas med hjälp av saker som tillgång till hälso- och sjukvård, utbildning, rent vatten och sanitet samt sociala och politiska rättigheter.

Texten uppdaterades 2022-10-13

Skriv en kommentar