Vad menas?

Vad menas med lockout?

En lockout är ett arbetsstopp som initieras av anställda för att få bättre arbetsvillkor. En lockout inträffar när en arbetsgivare hindrar sina anställda från att arbeta, vanligtvis för att tvinga de anställda att gå med på arbetsgivarens krav. De tre huvudsyftena med en lockout är följande: (1) Att få arbetstagarna att återgå till arbetet på de gamla villkoren, (2) Att utöva offentliga påtryckningar mot arbetstagarna och (3) Att försvaga fackföreningens förhandlingsstyrka.

Texten uppdaterades 2022-10-13

Skriv en kommentar