Vad menas?

Vad menas med lyftutrustning?

Lyftutrustning är en anordning eller apparat som används för att fysiskt flytta eller lyfta föremål. Detta kan omfatta maskiner som gaffeltruckar, kranar och hissar samt verktyg som remskivor och spakar. Användningen av lyftutrustning garanterar arbetstagarnas säkerhet och bidrar till att förebygga skador eller sjukdomar till följd av manuell hantering. Ett korrekt underhåll av lyftutrustningen är viktigt för att den ska fungera korrekt, säkert och effektivt. Att regelbundet kontrollera att alla komponenter är i gott skick och följa tillverkarens bruksanvisningar kan bidra till att minska risken för olyckor med lyftutrustning.

Texten uppdaterades 2022-12-01

Skriv en kommentar