Vad menas?

Vad menas med marknadsföring?

Marknadsföring är processen att skapa värde för ett företag genom att skapa och distribuera produkter eller tjänster. Det handlar om att förstå kundernas behov och önskemål och sedan skapa ett unikt erbjudande som uppfyller dessa behov. Marknadsföring innebär också att bygga upp relationer med kunderna, vilket kan skapa lojalitet och långsiktig framgång.

Texten uppdaterades 2022-10-13

Skriv en kommentar