Vad menas?

Vad menas med monopol?

Ett monopol är en form av marknadsstruktur där ett enda företag äger hela eller nästan hela marknaden för en viss typ av produkt eller tjänst. Detta gör det möjligt för företaget att fastställa priser och produktionsnivåer som det vill, vilket ofta leder till högre priser och produkter av lägre kvalitet. Konsumenterna har i allmänhet få valmöjligheter och kan tvingas betala höga priser för varor eller tjänster.

Texten uppdaterades 2022-10-13

Skriv en kommentar