Vad menas?

Vad menas med multiresistenta bakterier?

Multiresistenta bakterier är bakterier som har blivit resistenta mot mer än en typ av antibiotika. Detta innebär att de antibiotika som vanligtvis används för att behandla dessa typer av bakterier inte längre är effektiva. Multiresistenta bakterier kan orsaka allvarliga infektioner som kan vara svåra att behandla.

Texten uppdaterades 2022-10-12

Skriv en kommentar