Vad menas?

Vad menas med naturligt urval?

Naturligt urval är den process genom vilken organismer med gynnsamma egenskaper har större chans att överleva och reproducera sig. Detta beror på att dessa organismer har bättre förmåga att anpassa sig till sin miljö och föra sina gener vidare.

Om du vill fördjupa dig i Darwins teori om evolutionen och naturligt urval rekommenderar vi denna artikel hos Hurfungerar.se.

Texten uppdaterades 2022-10-12

Skriv en kommentar