Vad menas?

Vad menas med offentlighetsprincipen?

Principen om öppenhet innebär att regeringar och andra institutioner ska vara öppna och genomskinliga i sin verksamhet. Detta innebär att information om deras verksamhet ska vara tillgänglig för allmänheten och att allmänheten ska kunna lämna synpunkter på politik och beslut.

I Skandinavien innebär offentlighetsprincipen även att alla ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar, så länge de inte är sekretessbelagda. Samt innebär den även rätten att närvara vid domstolsförhandlingar och beslutande politiska sammanträden (vilket även kallas förhandlingsoffentligheten).

Texten uppdaterades 2022-10-13

Skriv en kommentar