Vad menas?

Vad menas med palliativ vård?

Palliativ vård syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter med en livshotande sjukdom och deras familjer. Istället för att bota sjukdomen fokuserar den palliativa vården på att lindra symptom och skapa bästa möjliga livskvalitet i sjukdomens slutskede.

Målsättning med palliativ vård

Palliativ vård bygger på en helhetssyn av patienten och omfattar såväl fysiska, psykiska, sociala som existentiella aspekter. Målet är att:

Teamarbete i fokus

Ett viktigt inslag i palliativ vård är teamarbetet. Det multidisciplinära teamet kan inkludera läkare, sjuksköterskor, psykologer, socialarbetare, präster och andra specialister som tillsammans arbetar för att uppfylla patientens och familjens behov.

Var ges palliativ vård?

Palliativ vård kan ges i en mängd olika miljöer, beroende på patientens behov och önskemål:

Skillnaden mellan palliativ vård och kurativ vård

Medan kurativ vård fokuserar på att bota eller behandla den underliggande sjukdomen, syftar palliativ vård till att lindra symptomen och förbättra livskvaliteten. Det är viktigt att notera att palliativ vård kan ges samtidigt som kurativ behandling, särskilt i de tidiga stadierna av en sjukdom.

Sammanfattning

Palliativ vård är en integrerad och helhetssynande vårdform som prioriterar livskvalitet och symptomlindring för patienter med livshotande sjukdomar. Genom att sätta patienten och familjen i centrum strävar den palliativa vården efter att stödja och vårda hela individen, snarare än att endast fokusera på sjukdomen.

Texten uppdaterades 2023-09-08

Skriv en kommentar