Vad menas?

Vad menas med psykosocial arbetsmiljö?

Psykosocial arbetsmiljö avser arbetsförhållanden som påverkar arbetstagarnas mentala och emotionella hälsa. Den omfattar faktorer som arbetskrav, relationer till medarbetare och chefer, företagskultur och organisationspolicy.

Texten uppdaterades 2022-10-13

Skriv en kommentar