Vad menas?

Vad menas med så kallad defensiv körning?

Så kallad defensiv körning är en teknik som används för att undvika olyckor genom att vara medveten om att de kan inträffa och vidta åtgärder för att förhindra dem. Det kallas också för situationsmedvetenhet. Defensiv körning innebär bland annat att du är medveten om din omgivning, följer trafiklagstiftningen, använder blinkers och håller ett säkert följdavstånd.

Texten uppdaterades 2022-10-12

Skriv en kommentar