Vad menas?

Vad menas med sambo?

Definition av sambo

Ordet "sambo" kommer från de svenska orden "samman" och "bo", vilket bokstavligen betyder att bo tillsammans. I juridisk mening i Sverige syftar termen "sambo" på två personer som bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll, utan att vara gifta med varandra.

Sambolagen

I Sverige finns det en särskild lag som kallas "Sambolagen" (2003:376). Den reglerar de ekonomiska förhållandena mellan sambor. Lagen innehåller bestämmelser om hur sambors gemensamma bostad och bohag ska fördelas om samboskapet upphör genom separation.

Skillnader mellan samboskap och äktenskap

Det är viktigt att förstå att samboskap och äktenskap har olika juridiska konsekvenser i Sverige:

Sammanfattning

Termen "sambo" beskriver två personer som lever tillsammans i ett parförhållande utan att vara gifta. I Sverige finns det särskilda juridiska bestämmelser som reglerar sambors ekonomiska förhållanden genom sambolagen. Även om samboskap på många sätt kan likna äktenskap finns det viktiga skillnader i juridiska rättigheter och skyldigheter mellan de två formerna av partnerskap.

Texten uppdaterades 2023-09-08

Skriv en kommentar