Vad menas?

Vad menas med sterilisering?

Sterilisering innebär att alla mikroorganismer, inklusive endosporer, förstörs fullständigt. Det är en viktig process i många tillverkningsindustrier och används även på sjukhus och andra medicinska anläggningar för att förhindra smittspridning.

Texten uppdaterades 2022-10-12

Skriv en kommentar