Vad menas?

Vad menas med sterilt gods?

Sterilt gods, eller sterila varor, är föremål som har rengjorts och desinficerats så att eventuella bakterier eller andra mikroorganismer dödats eller gjorts inaktiva. Detta omfattar medicinska förnödenheter, laboratorieutrustning och livsmedelsprodukter.

Texten uppdaterades 2022-10-13

Skriv en kommentar