Vad menas?

Vad menas med subkutan injektion?

Subkutan injektion är en form av läkemedelsleverans som innebär att en substans injiceras i vävnaden strax under huden. Denna typ av injektion används ofta för att ge läkemedel, t.ex. insulin, till personer med diabetes. Den kan också användas för att administrera vacciner och andra former av läkemedel.

Texten uppdaterades 2022-10-12

Skriv en kommentar