Vad menas?

Vad menas med taxeringsvärde?

Taxeringsvärde är ett värde som sätts på fastigheter och bostadsrätter för att beräkna den fastighetsskatt eller kommunal fastighetsavgift som ska betalas. Värdet bestäms av Skatteverket och baseras på uppgifter om fastigheten och marknadsvärden. Det är viktigt att notera att taxeringsvärdet oftast inte motsvarar fastighetens verkliga marknadsvärde. I Sverige brukar taxeringsvärdet för bostäder ligga på cirka 75% av det förväntade marknadsvärdet.

Hur bestäms taxeringsvärdet?

Det finns flera kriterier som Skatteverket använder för att fastställa en fastighets taxeringsvärde. Dessa inkluderar:

Varför är taxeringsvärdet viktigt?

Taxeringsvärdet har flera viktiga funktioner:

Sammanfattning

Taxeringsvärdet är ett värde som sätts på fastigheter och bostadsrätter av Skatteverket och som används för att beräkna skatter och avgifter. Trots att det inte nödvändigtvis motsvarar fastighetens faktiska marknadsvärde, spelar det en central roll i fastighetsägares ekonomi och kan även påverka beslut gällande bostadslån och krediter.

Texten uppdaterades 2023-09-08

Skriv en kommentar