Vad menas?

Vad menas med taxeringsvärde?

Taxeringsvärdet är det uppskattade marknadsvärdet på en fastighet. Det används exempelvis för att beräkna fastighetsskatten, samt för att avgöra vilken belåningsgrad man har.

Texten uppdaterades 2022-10-13

Skriv en kommentar