Vad menas?

Vad menas med tillsvidareanställning?

Tillsvidareanställning, ofta kallad fast anställning, är den mest traditionella och stabila formen av anställningsförhållande. Det är en anställning som löper på obestämd tid, till skillnad från tillfälliga anställningsformer som visstidsanställningar. Anställningsavtalet fortsätter att gälla tills det sägs upp av antingen arbetsgivaren eller arbetstagaren.

Kännetecken för tillsvidareanställning

En tillsvidareanställning har flera kännetecken och fördelar:

Tillsvidareanställning vs. andra anställningsformer

Tillsvidareanställning skiljer sig från andra anställningsformer på flera sätt. Till exempel:

Sammanfattning

Tillsvidareanställning, ofta känd som fast anställning, är ett anställningsförhållande som varar på obestämd tid och erbjuder större jobbtrygghet än temporära anställningsformer. Det kräver vanligtvis att både arbetsgivare och arbetstagare iakttar uppsägningstider och ger arbetstagaren fulla rättigheter enligt kollektivavtal och lag.

Texten uppdaterades 2023-09-08

Skriv en kommentar