Vad menas?

Vad menas med tillsvidareanställning?

Med tillsvidareanställning, eller som det också innebär: fast anställning, avses i allmänhet ett arbete som inte är tillfälligt och som inte har något slutdatum. Det är ett jobb med förmåner och en fast lön, till skillnad från kontraktsarbete eller andra typer av anställningar.

Texten uppdaterades 2022-10-13

Skriv en kommentar