Vad menas?

Vad menas med underskott av kapital?

Ett kapitalunderskott (även kallat finansieringsgap eller underskott) är ett ekonomiskt tillstånd som föreligger när det totala värdet av ett företags skulder överstiger det totala värdet av dess tillgångar. Detta kan inträffa när företaget emitterar mer skulder än det har råd att betala tillbaka, eller när marknadsvärdet på dess tillgångar understiger deras bokförda värde. I båda fallen kan företagets fordringsägare börja kräva återbetalning av sina lån, vilket kan leda till konkurs.

Texten uppdaterades 2022-10-13

Skriv en kommentar