Vad menas?

Vad menas med vårdrelaterade infektioner?

Vårdrelaterade infektioner är infektioner som uppstår hos patienter under sjukhusvistelsen eller inom 30 dagar efter utskrivning från sjukhuset. De kallas också för nosokomiala infektioner. Vårdrelaterade infektioner kan orsaka allvarlig sjukdom och till och med dödsfall, och de kostar det svenska hälso- och sjukvårdssystemet miljontals kronor varje år.

Texten uppdaterades 2022-10-12

Skriv en kommentar