Vad menas?

Vad menas med Molon labe?

"Molon labe" är en fras på grekiska som betyder "kom och ta det", och är en symbol för resistens mot auktoriteter eller för att försvara frihet. Det är en historisk hänvisning till en händelse då grekiska soldater under den persiska invasionen av Grekland sa dessa ord till persiska invasionsstyrkor som begärde att de skulle lämna ifrån sig sina vapen. Idag används det ofta som en symbol för pro-vapenrättigheter.

Texten uppdaterades 2023-01-16

Skriv en kommentar