Vad menas?

Vad menas med omsättning?

"Omsättning" refererar ofta till den totala mängd pengar som tagits emot av ett företag under en specifik tidsperiod, oftast under ett räkenskapsår eller ett kvartal, från dess huvudsakliga affärsverksamhet utan avdrag för några kostnader. Det representerar företagets bruttoinkomst från försäljning av varor och/eller tjänster innan utgifter som löner, hyra och andra driftskostnader dras av.

Exempel: Om ett företag säljer produkter för 1 miljon kronor under ett år, och det inte finns några andra intäktskällor, skulle dess omsättning för det året vara 1 miljon kronor.

Omsättning kan också användas i andra sammanhang, såsom "lageromsättning", som beskriver hur ofta ett företags lager säljs och ersätts under en viss period.

Det är viktigt att notera att omsättning inte är detsamma som vinst. Vinst är det belopp som återstår efter att alla kostnader har dragits av från omsättningen.

Texten uppdaterades 2023-08-24

Skriv en kommentar