Vad menas?

Vad menas med periferi?

Ordet "periferi" kommer från grekiskans "peripheria" och används för att beskriva något som ligger vid ytterkanten eller gränsen av något, i motsats till centrum eller kärnan. Begreppet kan appliceras inom många olika sammanhang:

Sammanfattningsvis beskriver "periferi" oftast något som ligger vid ytterkanten eller är sekundärt jämfört med en huvudkomponent eller centrum.

Texten uppdaterades 2023-08-24

Skriv en kommentar