Vad menas?

Vad menas med prejudicerande?

Med prejudikat avses ett tidigare beslut eller en tidigare åtgärd som används som en auktoritet för att avgöra senare fall. Det kan också avse en rättslig princip som bekräftar beslutet i ett tidigare rättsfall.

Se även synonymer till prejudicerande för djupare förklaring.

Texten uppdaterades 2022-10-13

Skriv en kommentar