Vad menas?

Vad menas med att vara stoisk?

Att vara stoisk har idag ofta en betydelse av att vara oberörd eller likgiltig inför smärta, svårigheter eller känslomässiga svall (se t.ex. vanliga synonymer till stoisk). Men begreppet "stoisk" kommer ursprungligen från den antika filosofiska skolan stoicismen. Hur relaterar den moderna betydelsen av ordet till denna historiska rörelse?

Stoicismens ursprung

Stoicismen är en skola inom antik filosofi som grundades i Aten av Zenon från Kition på 300-talet f.Kr. Stoikerna lärde ut att det bästa sättet att leva på var att uppnå en inre harmoni genom att acceptera det man inte kan förändra och koncentrera sig på det man kan kontrollera.

Kärnprinciper i stoicismen

Modern betydelse

När människor idag beskriver någon som "stoisk", syftar de ofta på någons förmåga att behålla lugnet och inte visa överdrivna känslor, särskilt i svåra situationer. Denna moderna tolkning speglar stoicismens läror om självkontroll och acceptans av det som ligger utanför ens kontroll.

Stoicism idag

Intresset för stoicism har ökat under senare år, särskilt inom självhjälps- och personlig utvecklingslitteratur. Många dras till dess praktiska råd om hur man kan hantera livets utmaningar och hur man kan uppnå en inre frid oberoende av yttre omständigheter.

Avslutning

Att vara stoisk handlar alltså inte bara om att dölja sina känslor eller vara likgiltig. Det är en filosofisk inställning till livet som betonar förnuft, självkontroll och acceptans av det man inte kan förändra. Medan den moderna betydelsen av "stoisk" kan vara något snävare än den historiska, är båda rotade i samma grundläggande principer.

Texten uppdaterades 2023-09-08

Skriv en kommentar